Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Světové války v současných hrách

Aktuální číslo

V nebi je pusto. Objevování ztraceného města Trochenbrodu

V nebi je pusto. Objevování ztraceného města Trochenbrodu

Miroslav TOMEK

Avrom BENDAVID-VAL

V nebi je pusto. Objevování ztraceného města Trochenbrodu

Přeložila Kateřina Klabanová, Prostor, Praha 2021, 256 s., 267 Kč, ISBN: 978-80-7260-486-9


Co je to za město, které připomíná kniha V nebi je pusto? Na mapě ho už nenajdeme, zjevuje se však jako přízrak, duch zemřelých. Trochenbrod na Volyni, tedy v severozápadní části dnešní Ukrajiny, padl spolu se svým židovským obyvatelstvem za oběť holokaustu. Z více než šesti tisíc předválečných obyvatel přežilo sotva šedesát. Před zapomenutím se ho pokusil zachránit americký odborník na hospodářský rozvoj a ochranu životního prostředí Avrom Bendavid­ -Val, potomek tamního rodáka. V roce 1997 navštívil místo, kde Trochenbrod stával. Zapadlý kraj na něj silně zapůsobil, takže se rozhodl, že o městě svých předků napíše knihu. Po třinácti letech bádání v knihovnách i archivech a řadě rozhovorů s posledními pamětníky kniha roku 2010 vyšla v USA, brzy se dočkala polského a nyní i českého překladu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz