Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: „NEKONVENČNÍ“ UPRCHLÍCI

Aktuální číslo

Téma: „NEKONVENČNÍ“ UPRCHLÍCI

Téma: „NEKONVENČNÍ“ UPRCHLÍCI

Azyl v nesvobodném východním bloku
Editor tématu: Michal Frankl

[P]ojem „uprchlík“ se vztahuje na kteroukoliv osobu, jež (…) se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů…

Úmluva o právním postavení uprchlíků, 1951


Československá socialistická republika poskytuje azylu cizím státním příslušníkům pronásledovaným za hájení zájmů pracujícího lidu, za účast na národně osvobozeneckém boji, za vědeckou a uměleckou tvorbu nebo za činnost na obranu míru.

Ústava Československé socialistické republiky, 1960

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz