Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: „NEKONVENČNÍ“ UPRCHLÍCI

Aktuální číslo

recenze

Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956

Jan MERVART

Matěj BÍLÝ – Marián LÓŽI – Jakub ŠLOUF

Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956

Karolinum – ÚSTR, Praha 2019, 304 s., 340 Kč, ISBN: 978-80-246-4333-5


Monografie s nenápadně provedeným grafickým přebalem, avšak výstižným názvem je dílem badatelů Ústavu pro studium totalitních režimů. Autoři se v ní věnovali působení stranických elit v osmi českých a moravských, vnitrozemských i pohraničních okresech spadajících pod pražský, plzeňský, olomoucký a ostravský ...

‣Více

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Magda KRÁLOVÁ

Marie NOVOTNÁ

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Herrmann & synové, Praha 2019, 200 s., 222 Kč, ISBN: 978-80-87054-64-2


Proč tělo ve středověku? Protože představuje jednu z velikých mezer v dějinách. Slova, jimiž Jacques Le Goff a Nicolas Truong uvozují monografii Tělo ve středověké kultuře (Praha 2006), otevírají i publikaci Pojetí těla ve staroseverské literatuře Marie Novotné, vycházející z její stejnojmenné dizertační práce. Ačkoli se totiž bádání posledních let opakovaně snaží tuto ...

‣Více

Výchova dívek v Čechách a na Moravě. Školství v 19. století genderovou perspektivou

Milena LENDEROVÁ

Eva DVOŘÁKOVÁ KANĚČKOVÁ

Výchova dívek v Čechách a na Moravě. Školství v 19. století genderovou perspektivou

Grada, Praha 2021, 199 s., 359 Kč, ISBN: 978-80-271-1292-0


Podle vlastních slov autorky přináší publikace nový a originální pohled na dívčí vzdělávání v 19. století; téma pojímá z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se objevují opomíjené aspekty dívčího vzdělávání a jsou vyvráceny doposud platné závěry o „nevzdělanosti“ českých dívek. Formální ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz