Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Hledání středověkého lesa

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

hledání středověkého lesa je dřina. O nekonečných hodinách v blátě nehostinných lesních podrostů by mohli autoři dubnového tematického bloku jistě dlouho vyprávět. Jejich cíl je však jiný. Vědecké poznání středověkého lesa vnímají jako společensky závažné téma současnosti. Ostatně i pro ĎaS je to téma důležité. Dějinám lesa a lesní přízračnosti, kráse, paměti i přirozenosti se věnoval tematický blok již před patnácti lety (č. 11/2006) – ano, tak rychle ten čas běží!

Nestává se tu často, aby historické téma prezentoval odborný kolektiv v tak semknutém autorském týmu, jaký známe z četby hlavně přírodovědeckých časopisů, kdy je pod jedním článkem podepsáno hned několik autorů/autorek. A protože výzkum středověkého lesa přesahuje hranice historických i archeologických věd, dorazil tento trend i na stránky ĎaSu.

Les doprovází historii člověka, nabízí mu dřevo, stavební materiál, energii a teplo, udržuje vodu v krajině, dodává kyslík. A nejen to, les je člověku útočištěm, místem, kde nachází obnovu sil, odpočinek a duševní rovnováhu. Lesy ničí vichřice, polomy, kůrovcové kalamity, ale ještě více naše civilizace… Tuto chválu a omluvu v jednom „vysekl“ lesu ve svých Lesních esejích historik umění Josef Kroutvor. A není sám, kdo kouzlu lesa současného i pradávného propadl.

Vydejte se do svého oblíbeného lesa i vy. Po přečtení tohoto ĎaSu na něj budete nahlížet určitě jinak.

Krásné jaro nejen v lesích!

Za redakci

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz