Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Zahrada v poušti

Zahrada v poušti

Vít VLNAS

OÁZY V EGYPTSKÉ ZÁPADNÍ POUŠTI nenabízejí turistům pyramidy, faraonské hrobky a zlatem přeplněná muzea. Ve srovnání s přelidněným údolím Nilu však představují klidná útočiště uprostřed jen málo dotčené přírody. Ve zdejších úchvatných římských a koptských nekropolích, arabských hliněných městech a náhorních chrámech z ptolemaiovské éry se poutník navíc prochází většinou zcela sám. Pouštní cesta z oázy Charga na severozápad končí v místě zvaném Lebecha, ve stínu impozantní římské pohraniční pevnosti z nepálených cihel. Kdysi se tu na pahorcích rozkládalo město, které svůj rozkvět prožilo mezi druhým a pátým stoletím naší éry. Římské fortifikační stavby se tyčí v těsném sousedství egyptských chrámů a nekropolí; tu a tam lze nalézt i zbytky obytných domů, což není v Egyptě zrovna běžné. Uprostřed této jedinečné, leč značně vyprahlé scenerie láká k odpočinku palmový háj s udržovanou zahradou zavlažovanou z umělé vodní nádrže. To je pouštní království pana Saida, jediného stálého obyvatele Lebechy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz