Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Rozporuplné obhajoby Emila Háchy

Rozporuplné obhajoby Emila Háchy

Eduard BURGET

Nakladatelství Academia vydalo paměti politického a tiskového tajemníka prezidenta Emila Háchy, právníka Josefa Klimenta, které edičně připravil historik Václav Velčovský. Vydání Klimentova memoárového textu můžeme považovat za záslužný čin, neboť jeho svědectví představuje unikátní pramen pro dějiny protektorátu. Příprava takové edice je mimořádně náročná, navíc editovaný text na dlouho kanonizuje zveřejněný pramen. O to je smutnější, když výsledek standardní ediční parametry nesplňuje.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz