Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Pohádky, špína a hanba

Pohádky, špína a hanba

Zbyněk VYDRA

Petr WOHLMUTH

Východ proti Západu? Krymská válka (1853–1856) pohledem historické antropologie

Karolinum, Praha 2020, 430 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-246-4602-2


Historie vojenství patří čtenářsky k nejpopulárnějším segmentům dějepisectví. Pohříchu je však pojímána většinou konzervativním způsobem jako příběhy velkých vojevůdců, rekonstrukce bitev a popisy vojenské techniky. Kniha Petra Wohlmutha je takovému přístupu hozenou rukavicí. Zajímá jej totiž kultura války, kterou zkoumá prostřednictví ego-dokumentů. Text v mnoha směrech nemá srovnání. V Česku žádná skutečně vědecká práce o krymské válce dosud nevznikla. Zahraniční literatura sice zmiňuje různé epizody a dílčí témata, nikoli však z perspektivy symbolické historické antropologie a bez zasazení do teoretického rámce militární mechaniky. Známý britský historik Orlando Figes (Crimea: The Last Crusade, 2010) též hodně cituje prameny osobní povahy, kombinuje však klasický narativ politických, diplomatických dějin s vojenskými dějinami a každodenností. Často popisuje stejné situace jako Wohlmuth (např. selhání britské zdravotnické služby), ale používá jiné kategorie, je více narativní a méně analytický.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz