Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: LICHTENŠTEJNOVÉ

Aktuální číslo

Comenius

Město Labyrint

Štěpán VÁCHA

Notoricky známá kolorovaná perokresba Města Labyrintu, jejíž reprodukce provází novodobé edice Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, je součástí nejstarší, rukopisné verze díla z roku 1623, přechovávané v Národní knihovně České republiky. Autor věnoval spisek svému ochránci a mecenáši Karlu staršímu ze Žerotína, který jej s dalšími svazky odkázal farnímu kostelu sv. Máří Magdalény ve Vratislavi. Odtud přešel do majetku tamní městské a pak univerzitní knihovny a roku 1957 jej ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz