Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Vystavování dějin

Muzejní pedagogika na rozcestí?

Vzdělávání v muzeích
Iva VACHKOVÁ

Je to jedna z nejznámějších podob neformálního vzdělávání. Návštěvy škol v muzeu jsou samozřejmou exkurzní výukou. Místo někdejších komentovaných prohlídek expozic a výstav nabízejí muzea mnohem pestřejší škálu edukačních programů, které se opírají o moderní didaktické principy a metodické postupy.

Základem současné muzejní pedagogiky je co největší využití přirozené exkluzivity muzejních prostor. Muzeum návštěvníka inspiruje, umožňuje mu soustředit se na detail, zastavit se a pozorovat. Edukační programy v muzeích vycházejí ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz