Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Pražský hrad

Pražský hrad

4. 3. 1937
Tomáš PÁNEK – Miloslav NOVÁK (oba Český rozhlas)

ČINORODÝ KUNSTHISTORIK Zdeněk Wirth (1878–1961) po sobě zanechal rozsáhlé odborné dílo, jež bylo soustředěno především na architektonické dějiny Prahy i jiných měst. Vlastní prací v terénu i teoretickým promýšlením obohatil projekt soupisu uměleckých památek, výraznou stopu zanechal také ve vývoji moderní české památkové péče a už rok po vzniku samostatné republiky inicioval vznik Státního fotoměřického ústavu, předchůdce dnešního Národního památkového ústavu. Byl členem mnoha institucí a spolků, léta přednášel dějiny umění na Českém vysokém učení technickém. […]

V roce 1925 byl jmenován členem jednatelského sboru rozhlasové společnosti Radiojournal a zároveň předsedou jejího sboru poradního. Tehdy totiž Československá republika nadpolovičním kapitálovým vkladem (51 %) vstoupila do Radiojournalu a poměr členů jeho správních orgánů byl upraven ve prospěch státu. Wirth v těchto funkcích působil až do konce třicátých let, když se zaměřil především na posilování osvětové úlohy rozhlasu. Již roku 1928 v jedné programové stati prohlásil, že rozhlas má svým neviditelným vláknem napomáhat vytváření širokého kulturního společenství. Při realizaci výchovných cílů v oblastech duchovní kultury neměl rozhlas cílit na městské obyvatele (mající všechny duchovní statky na dosah), nýbrž spíše na široké vrstvy venkovského lidu a na mládež. Wirth se v listopadu 1929 stal také prvním předsedou Sboru pro školský rozhlas, který jako první v Evropě začal pravidelně vysílat pořady zábavně poučného rázu pro děti od šesti let. V zápisech z konferencí, na nichž byl mezi válkami sestavován rozhlasový program, se proto s Wirthovým jménem setkáváme především při jednáních přednáškového a vzdělávacího odboru. Wirth byl navíc na těchto akcích dosti oblíbeným a zábavným společníkem: Nezapomeneme na letošní letní konferenci v Pardubicích (1938), jejíž úřední jednání nám Dr. Zdeněk Wirth zpestřil doprovodem při návštěvě pardubického zámku. Tady jsme viděli Wirtha v jeho živlu, tady zmládl uprostřed věcí, které pod jeho dotekem ožívaly a ze kterých nám dovedl vykouzlit před očima celou někdejší slavnou dobu pardubického zámku i pánů z Pernštejna.

[…] Jeho hlas mezi roky 1926 a 1941 v desítkách přednášek nabádal k lepší ochraně památek, seznamoval s architektonickým vývojem českých hradů, zámků i klášterů a přibližoval dějiny českého výtvarného umění. Nejčastěji se těchto fenoménů zmocňoval na platformě užšího pražského jeviště, a to například v pětidílném přednáškovém cyklu Procházky Prahou ode dneška do pravěku, který byl odvysílán mezi dubnem a červnem 1939. Wirth zde představil stavebně-architektonický vývoj města: nejdříve popsal podobu metropole v druhé polovině 19. století a pak pokračoval proti proudu času až k podobě Prahy ve 12. století. Cílem bylo, aby posluchači mohli vyjíti od známé tvářnosti města a k ní přiměřovati stavy minulé. Vedle toho s oblibou hovořil o dějinách Pražského hradu, což byl i případ přednášky natočené pro krátkovlnné zahraniční vysílání v březnu 1937, kterou si lze poslechnout (https://www.mujrozhlas.cz/dejiny-do-usi/1937-zdenek-wirth-prazsky-hrad). Wirthův kultivovaný a příjemný hlas zde zámořským krajanům představil Hrad jako výsledek vrstvení jednotlivých architektonických epoch, a zvláště ocenil jeho význam pro dějiny české národní společnosti. Smysl pro obraznost, rozhled a zanícení, o kterém se mohou přesvědčit i posluchači rozhlasového záznamu z března 1937, vystihl o rok později u příležitosti Wirthových šedesátin ve Zprávách památkové péče kolega z Ministerstva školství, Kamil Novotný: Jeho pracovní tempo je prostě úžasné. Nikdo mu nestačí, ale nikdo také nepocítí uplatňované převahy.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz