Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

na nočním stolku

Ptáci jsou plní vzduchu…

… mají v těle různé duté polštáře i kosti. Jsou vzdušní a lehcí a rychlí. (…) Před pár dny jsem viděla vránu, jak ve vzduchu pouští klacík, druhá vrána ho chytila, vylétla vzhůru, také ho pustila, první se prudce snesla dolů a na poslední chvíli ho zase chytila. Vypadalo to jako hra. Neznám jediný výzkum o ptačích hrách... Gwendolen Howardová byla hudebnicí a pozorovatelkou ptáků. Narodila se roku 1894 do rodiny básníka ...

‣Více

České tradice

Souběžně s výstavou Obrazy zášti: Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích, jež je v Oblastní galerii Liberec otevřena do ledna 2022, připravil týž autorský kolektiv pod vedením Jakuba Hausera a Evy Janáčové knihu Obrazy nenávisti (Artefactum – Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2020). Mapuje tradici středoevropských antisemitských vyobrazení, ale věnuje se i dalším tématům, jako třeba filosemitismu nebo obecněji rasismu ve výtvarném umění. Když se odkazy na šoa ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz