Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Židé v českých 10/2021 zemích

Aktuální číslo

Na mušce agresora

Na mušce agresora

Československá republika v propagandě wehrmachtu v letech 1938/39
Rudolf JAWORSKI

Literatura k nacistické propagandě v době před Mnichovskou dohodou i k následujícím týdnům a měsícům až do definitivního rozbití zbytku Československa (Resttschechei) bezpochyby netrpí nedostatkem. Toto zjištění ovšem stejnou měrou neplatí pro veřejné komunikování vojenských příprav této agrese, která měla proběhnout ve dvou etapách. Adolf Hitler o násilném postupu vůči Československu uvažoval poprvé už v listopadu 1937. Další strategické přípravy nejprve podléhaly přísnému utajení a cirkulovaly především v úzkých kruzích politického a vojenského vedení třetí říše. Z pochopitelných důvodů nacistům sotva záleželo na tom, aby jejich záměry vešly ve všeobecnou známost, ať už v rámci německé, natož mezinárodní veřejnosti. Zdá se, že tato preventivní opatření byla vyžadována nejen proto, aby nedošlo k ohrožení plánovaných vojenských operací. Umožňovala také plány na útok proti Československu flexibilně uzpůsobovat a ponechat je případně otevřené pro modifikace a doplnění, jež byly v rámci politiky všedního dne považovány za nezbytné.

... Z němčiny přeložila Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz