Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

Vývoj a krize

Vývoj a krize

Vratislav DOUBEK

Jakub RÁKOSNÍK – Matěj SPURNÝ – Jiří ŠTAIF

Milníky moderních českých dějin. Krize konsenzu a legitimity v letech 1848–1989

Argo, Praha 2018, 398 s., 398 Kč, ISBN: 978-80-257-2518-4


NEEXISTUJE JINÁ EPOCHA dějin lidstva, kterou bychom znali a popsali tak dobře, tak detailně jako svoji blízkou minulost. A přesto nás stále znovu překvapuje. Je tomu tak i proto, že ji sice vnímáme jako spřízněnou, důvěrně blízkou, výchozí pro svoji současnost, přesto se v ní však nepoznáváme. A tak nepřestáváme hledat, psát a číst, abychom našli správný výklad minulosti, a tím věrný obraz přítomnosti. Je proto podstatným úkolem historiků nejen odkrývat nová fakta (jako bychom jich pro ucelený obraz moderní doby neměli dost), ale také a snad především hledat podnětné výkladové koncepce, které nás uspokojí a utěší v hledání sebe samých.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz