Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jak psát o světových dějinách?

Aktuální číslo

Byzantské Athény I

Byzantské Athény I

Od pohanství ke křesťanství
Pavla DRÁPELOVÁ

Athény se do učebnic historie zapsaly především jako místo vzniku demokracie a různých filozofických proudů. Jedním z jejich symbolů zůstává starověký Parthenón. Athény lze však vnímat také jako specifické místo v rámci dějin Byzance a křesťanství – Parthenón totiž po několik staletí fungoval jako křesťanský kostel. Osudy tohoto města v období nadvlády Římanů a jeho význam v byzantské říši zůstávají pro mnohé Evropany zcela neznámé, ačkoli odborníci tomuto tématu dlouhodobě věnují značnou pozornost.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz