Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

recenze

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922

Jiří HUTEČKA

Ota KONRÁD – Rudolf KUČERA

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914-1922

Academia – Masarykův ústav a archiv AV ČR, Praha 2018, 368 s., 450 Kč, ISBN: 978-80-200-2874-7


Násilí během let 1914–1918 se neomezovalo pouze na ohrazený prostor bojišť a jeho formy a reprezentace v kontextu tzv. domácí fronty si zaslouží přinejmenším stejnou pozornost jako násilí bojové. Pro komparativní analýzu „cest z apokalypsy“ první světové války ...

‣Více

S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849

Jiří RAK

Milan HLAVAČKA – Zdeněk MUNZAR – Zdeněk VAŠEK

S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849

Academia – Ministerstvo obrany České republiky – Vojenský historický ústav Praha, Praha 2018, 548 s., 695 Kč, ISBN: 978-80-200-2815-0


Česká historiografie revolučního roku 1848/49 se ve svých hodnoceních od druhé poloviny 19. století příliš nezměnila. Tehdy zvítězila nacionálně liberální koncepce, která byla po roce 1918 „postátněna“ a v zásadě přežila období nacismu ...

‣Více

Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci

Jan ZDICHYNEC

Martin ELBEL

Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci

NLN, Praha 2017, 234 s., 229 Kč, ISBN: 978-80-7422-532-1


Martin Elbel nabízí čtivý vhled do raně novověké, ale vlastně i pozdně středověké historie františkánského konventu sv. Bernardina v Olomouci a líčí jeho interakce s městem a jeho obyvateli. Obratně propojuje mikro- a makrohistorickou perspektivu. Věnuje se úloze konventu za třicetileté války, zejména lavírování františkánů mezi měšťany a švédskými vojáky ...

‣Více

Černá země? Mýtus a realita 1918–1938

Vít VLNAS

Renata SKŘEBSKÁ a kol.

Černá země? Mýtus a realita 1918–1938

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2018, 317 s., 690 Kč, ISBN: 978-80-87405-48-2


Loňská osmičková výročí, jimž dominovalo sté výročí zrodu československého státu, se těšila štědré dotační péči centrálních i regionálních úřadů. Mnohá zdejší muzea pocítila v očekávání zlatého deště unáhlenou potřebu vytáhnout z depozitáře legionářské uniformy, obrázky prezidenta Osvoboditele a sokolské prapory a recyklovat s jejich pomocí výstavy ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz