Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

„Z nejmocnějších zbraní matka je zbraň“

„Z nejmocnějších zbraní matka je zbraň“

Obrazy matky a mateřství v poúnorovém Československu
Denisa NEČASOVÁ

Součást proměn po únoru 1948 tvořilo nové pojetí rodiny, které se mělo zásadně lišit od její předchozí, „buržoazní“ podoby. Vydání zákona o právu rodinném v roce 1949 zrovnoprávnilo oba manžele ve všech ohledech a zároveň otevřelo prostor pro větší angažování státu. Mnoho oblastí a vztahů již nebylo považováno za čistě soukromou záležitost několika jedinců, ale za veřejný zájem. Jeden z důležitých bodů nových rodinných vizí představoval odlišný náhled na funkce, význam a symbolickou roli mateřství a ženy jako matky, jenž se nepromítal pouze do legislativní roviny, ale také do oficiálních obrazů ženy a mateřství.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz