Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

„Když se manželé jeden k druhému tak chovají, budou se vždycky dobře míti…“

„Když se manželé jeden k druhému tak chovají, budou se vždycky dobře míti…“

Ideály a praxe raně novověkého manželství
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ

Raně novověké prameny právní povahy definují instituci manželství z hlediska závazných norem a nařízení, jejichž porušení může být sankcionováno. Převážně v rovině teorie se pohybuje i široký proud tzv. preskriptivní literatury, zjednodušeně řečeno příruček různého typu. Z nich lze zjistit, jak společnost v dané epoše (a také v daném geografickém prostoru) konstruovala role přisuzované pohlavím, tedy femininní a maskulinní gendery.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz