Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Nejsem žena, nejsem dítě…

Nejsem žena, nejsem dítě…

Rozhovor s Jeremym Goldbergem o středověkém genderu, kuchyni a poli
Připravila Michaela Antonín Malaníková

Mohl byste přiblížit vývoj svých výzkumných zájmů a metod?

Myslím, že mě vždy zajímali lidé, především ti, kteří neměli moc. Poté, co se mi narodila dcera, jsem se začal zajímat o dějiny dětství. Vedl jsem také kurz zaměřený na dějiny rodiny. Není možné být ženatý, mít rodinu a nepřemýšlet o těchto a podobných tématech v historickém kontextu. Také se pokouším pochopit to, co sám nejsem – nejsem žena, nejsem dítě, na rozdíl od lidí, o kterých píšu, žiju velmi pohodlný život v relativně stabilní společnosti. Později jsem do svého výzkumu včlenil maskulinitu a gender. Vždy mě také zajímalo, na čem pracují mí doktorandi a doktorandky. V nedávné době jsem vedl práce na rozličná témata: invalidita, zneužívání dětí, zkušenost s migrací, zvířata a sexualita či úpadek. Moje zájmy byly vždycky dost široké, kloním se k tomu nazývat je kulturními studii. V současnosti zkouším psát o vztahu mezi lidmi a jejich domy v pozdním středověku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz