Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Černá země? Mýtus a realita 1918–1938

Černá země? Mýtus a realita 1918–1938

Vít VLNAS

Renata SKŘEBSKÁ a kol.

Černá země? Mýtus a realita 1918–1938

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava 2018, 317 s., 690 Kč, ISBN: 978-80-87405-48-2


Loňská osmičková výročí, jimž dominovalo sté výročí zrodu československého státu, se těšila štědré dotační péči centrálních i regionálních úřadů. Mnohá zdejší muzea pocítila v očekávání zlatého deště unáhlenou potřebu vytáhnout z depozitáře legionářské uniformy, obrázky prezidenta Osvoboditele a sokolské prapory a recyklovat s jejich pomocí výstavy na téma osmadvacátý říjen 1918 v našem městě, okrese, kraji (nehodící se škrtněte). Našly se ale i projekty kvalitní a originální. Nejzajímavější z nich se soustředily na méně slavná osmičková jubilea událostí let 1948 a 1968, případně sledovaly vybrané segmenty uplynulého století pod zorným úhlem zdánlivě exkluzivních témat, osvědčujících překvapivou vypovídací hodnotu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz