Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Tradiční rodina?

Aktuální číslo

Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci

Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci

Jan ZDICHYNEC

Martin ELBEL

Město a klášter. Františkánský konvent v raně novověké Olomouci

NLN, Praha 2017, 234 s., 229 Kč, ISBN: 978-80-7422-532-1


Martin Elbel nabízí čtivý vhled do raně novověké, ale vlastně i pozdně středověké historie františkánského konventu sv. Bernardina v Olomouci a líčí jeho interakce s městem a jeho obyvateli. Obratně propojuje mikro- a makrohistorickou perspektivu. Věnuje se úloze konventu za třicetileté války, zejména lavírování františkánů mezi měšťany a švédskými vojáky. Pozoruhodná je například přitažlivost katolických praktik pro některé luteránské žoldnéře. Autor si klade otázku, jak se františkáni (nejradikálnější odnož následovníků sv. Františka, jinak observanté; řád se definitivně osamostatnil roku 1517) prezentovali a jak utvářeli paměť o svých dějinách.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz