Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

výročí

„Bylo by nemoudré odmítat mír…“

1718: Jednání o požarevacké smlouvě
Vít VLNAS

Před třemi sty lety byla uzavřena mírová smlouva, která změnila vztah křesťanské Evropy a islámské Osmanské říše

Na sklonku onoho nadějí plného léta roku 1717 si pan Adam Bohuslav ze Schmälingu, královský pruský zemský rada, pospíšil ujistit úřady, že nejen katoličtí poddaní císaře Karla VI., nýbrž i oficiálně tolerovaní slezští evangelíci se loajálně radují nad vítězstvím křesťanských zbraní na balkánském bojišti. Z jeho popudu se průčelí protestantského kostela v Těšíně ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz