Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

výročí

„Bylo by nemoudré odmítat mír…“

1718: Jednání o požarevacké smlouvě
Vít VLNAS

Před třemi sty lety byla uzavřena mírová smlouva, která změnila vztah křesťanské Evropy a islámské Osmanské říše

Na sklonku onoho nadějí plného léta roku 1717 si pan Adam Bohuslav ze Schmälingu, královský pruský zemský rada, pospíšil ujistit úřady, že nejen katoličtí poddaní císaře Karla VI., nýbrž i oficiálně tolerovaní slezští evangelíci se loajálně radují nad vítězstvím křesťanských zbraní na balkánském bojišti. Z jeho popudu se průčelí protestantského kostela v Těšíně ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz