Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

V pohybu

V pohybu

Utečenci, exulanti, migranti…
Vratislav DOUBEK

Migrace obyvatel představuje setrvalý jev proměnlivé intenzity. Ve střední Evropě před vypuknutím první světové války se projevovala hlavně v ekonomickém vystěhovalectví směrem do západní Evropy a za oceán. Válka dynamiku a podmínky masového pohybu obyvatel změnila. Utlumila možnosti volné migrace a současně zapříčinila přesuny milionů vojáků i civilistů: v jejím důsledku se tvořily zcela nové migrační podmínky a podněty. Konec světové války navíc neznamenal úplný klid zbraní. Napětí ve východní Evropě vyústilo do polsko-ukrajinského, respektive polsko-ruského konfliktu, samotným Ruskem zmítala občanská válka. Ta bezprostředně vedla k masivnímu exodu civilního obyvatelstva a migrační krizi v oslabené Evropě.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz