Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

Děti a stát

Socialistická škola

Moderní laboratoř, laboratoř moderny, nebo osvícenský projekt?
Jan RANDÁK

Coby výrazný státní aparát bylo poúnorové socialistické školství vybaveno jasným obsahem, angažovanými vyučovacími a výchovnými cíli či novým revolučním jazykem. V evidenci strategií školního utváření socialistického člověka lze však jít mnohem dál.

Nástup komunistické diktatury v Československu v únoru roku 1948 bývá mimo jiné spojován se snahou o rychlou ideologizaci tuzemského školství. Jakby ne, vždyť škole byla otevřeně přisuzována role politické instance. Nanejvýš ilustrativní je v tomto ohledu školský zákon ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz