Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Československo před 100 lety

Aktuální číslo

Socialistická škola

Socialistická škola

Moderní laboratoř, laboratoř moderny, nebo osvícenský projekt?
Jan RANDÁK

Coby výrazný státní aparát bylo poúnorové socialistické školství vybaveno jasným obsahem, angažovanými vyučovacími a výchovnými cíli či novým revolučním jazykem. V evidenci strategií školního utváření socialistického člověka lze však jít mnohem dál.

Nástup komunistické diktatury v Československu v únoru roku 1948 bývá mimo jiné spojován se snahou o rychlou ideologizaci tuzemského školství. Jakby ne, vždyť škole byla otevřeně přisuzována role politické instance. Nanejvýš ilustrativní je v tomto ohledu školský zákon z roku 1953, podle nějž škola vychovává pro socialistickou společnost všestranně rozvinuté a dokonale připravené nové socialistické občany – dělníky, rolníky a inteligenci.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz