Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Z knižních pokladů

Historické jádro knihovny premonstrátů v Teplé

Renáta MODRÁKOVÁ

Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé patří mezi největší kláš­ terní knihovny v Čechách. Zrcadlí v sobě zajímavé i pohnuté kulturní dějiny této instituce. Zaměřme se zde na historické jádro tepelského fondu. Klášter byl založen okolo roku 1193 šlechticem Hroznatou (asi 1160 − 1217), který sám později do kláštera vstoupil. Založil ho na základě slibu papeži Inocenci III. jako kompenzaci za ne­ účast na třetí křížové výpravě. Později, zejména za opata Zikmunda ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz