Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Mezi severní Afrikou a Evropou

Aktuální číslo

Historické jádro knihovny premonstrátů v Teplé

Historické jádro knihovny premonstrátů v Teplé

Renáta MODRÁKOVÁ

Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé patří mezi největší kláš­ terní knihovny v Čechách. Zrcadlí v sobě zajímavé i pohnuté kulturní dějiny této instituce. Zaměřme se zde na historické jádro tepelského fondu. Klášter byl založen okolo roku 1193 šlechticem Hroznatou (asi 1160 − 1217), který sám později do kláštera vstoupil. Založil ho na základě slibu papeži Inocenci III. jako kompenzaci za ne­ účast na třetí křížové výpravě. Později, zejména za opata Zikmunda Hausmanna (1458−1506), zažil výrazný kulturní rozkvět. V 17. století byl několikrát vypálen, záhy se však život zdejší komunity obnovil. V 19. století se klášter zapojil do podpory lázeňství v západních Čechách a podílel se na vzniku Mariánských Lázní. Dvacá­ té století bylo pro klášter nepříznivé. Po druhé světové válce byla odsunuta část německy hovo­ řících mnichů. V padesátých letech byla přemístěna historická část knižního fundusu do Státní knihovny, ten roku 2008 odkoupila od premonstrátů Česká republika a umístila jej pod správu Národní knihovny ČR. Staré tisky zůstaly i nadále ve vlastnictví kláštera.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz