Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

Pomologie

Pomologie

Herbáře ve sbírkách Národní knihovny
Alena CÍSAŘOVÁ SMÍTKOVÁ

Řekne-li se herbář, většina z nás si vybaví sbírku sušených lisovaných rostlin. Samotné slovo „herbář“ má původ v latinském výrazu herba, čili bylina. Jedná se o soubor více položek, od  několika kusů až po mnoho tisíc. Formy a obsah herbářových sbírek jsou různé. První herbá- ře byly pomůckou lékařů a obsahovaly převážně informace o bylinách léčivých, teprve později se zájem rozšířil na další druhy rostlin. Od vynálezu knihtisku se dochovaly obsažné práce s obrazový- mi přílohami, později překrásně kolorovanými. Postupem času, s vynálezem fotografie vznikly herbáře složené z fotek a v současnosti existují i herbáře tvořené například sbírkou známek s rostlinnými motivy.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz