Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

K pramenům

Listiny císaře Zikmunda (1410–1437)

Známé i neznámé prameny k dějinám pozdního středověku
Petr ELBEL, Stanislav BÁRTA, Přemysl BAR

Historické poznání je založeno především na výzkumu písemných pramenů, dochovaných zpravidla v  archivech, v  menší míře v historických knihovnách, muzeích nebo v soukromých sbírkách. Především pro období středověku je významná část pramenů vydána tiskem, a to buď ve formě plnotextových edicí, anebo obsahových výtahů, takzvaných regestů.

Zatímco středověkým vyprávěcím pramenům dominují kroniky, nejdůležitějšími úředními prameny jsou bezesporu listiny a listy (dopisy). Proto není divu, že právě tyto písemnosti byly už ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz