Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Romský holocaust

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Svět v malém (Small Worlds)

Svět v malém (Small Worlds) Domečky pro panenky

výstava

Uměleckoprůmyslové museum v Praze www.upm.cz

Výstava souboru domečků pro panenky, aktuálně instalovaná v  zrekonstruovaném Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, vychází ze sbírek V&A Museum of  Childhood. Domečky pro panenky v  podobě rozměrných kabinetů ze 17. a 18. století v českých zemích nebyly známy, až v  19.  století začaly být populární hračkou ve formě zmenšených domů. Ve Velké Británii a ...

‣Více

Evangelíci na Šumpersku

Evangelíci na Šumpersku

výstava

Vlastivědné muzeum v Šumperku – Hollarova galerie www.muzeum-sumperk.cz

Kromě patrně nejviditelnějšího stá- toprávního výročí tohoto roku si letos můžeme připomínat také jiné, i  když úzce související záležitosti – například 100 let od sjednocení dosavadních (od  tolerance povolených) českých evangelických církví augsburského a helvetského vyzná- ní v  Českobratrskou církev evangelickou.

...

‣Více

Hradní fotoarchiv 1918–1933

Hradní fotoarchiv 1918–1933

výstava

Lašské muzeum a Muzeum fojtství v Kopřivnici www.tatramuseum.cz

V roce 2009 Národní muzeum uspořádalo výstavu, jíž se završilo dlouhodobé pořá- dání a  digitalizace fotografického fondu takzvaného Hradního archivu. Ten dokumentuje dobu prvních patnácti let Československé republiky se zaměřením na osobu T. G. Masaryka. Všech více než osmdesát snímků bylo rozděleno do  několika sekcí, které představují Masarykovu rodinu, prezidentská sídla, oficiální každodennost, tělovýchovu a ...

‣Více

Jak se u nás podvádělo za monarchie i republiky

Jak se u nás podvádělo za monarchie i republiky

konference

Dačického dům, Kutná Hora www.uhv.upce.cz

Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice pořádá jubilejní desáté pardubické bienále. Jeho tématem jsou podvodníci, defraudanti, zloději, šidílkové, pašeráci, padělatelé a  další různě nebezpeční delikventi porušující svým jednáním platné zákony – ti totiž provozují své aktivity bez ohledu na proměny politických režimů. Období monarchie a  mladé Československé republiky nebylo výjimkou.

...

‣Více

Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin

Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin

sympozium

Památník národního písemnictví, Pedagogická fakulta UK http://kdddweb.pedf.cuni.cz

K výročí položení základního kamene Národního divadla (16. května 1868) a oslavě této události na jaře 1918 se v  Památníku národního písemnictví a  na  Pedagogické fakultě UK v  Praze koná VI. mezioborové sympozium. Na přípravě se podílí také DAMU. První den akce bude věnován prakticky zaměřenému workshopu na  téma spojení divadelních postupů ...

‣Více

Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

Ta kniha patří mně! Historie českého exlibris do roku 1945

výstava

Národní památník na Vítkově www.nm.cz

Národní muzeum a Spolek sběratelů a přátel exlibris společně připravily v Národním památníku na Vítkově výstavu zaměřenou na bohatou historii českého exlibris, která sahá až do  doby vlády Jiřího z  Poděbrad. Úvodní část zachycuje historická exlibris pocházející z knihoven šlechticů, například Petra Voka z Rožmberka či Kryš- tofa z Nostic, až k ...

‣Více

Na čem právě pracujete?

Odpovídá historička Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

V posledních dvou letech se podrobně- ji zaměřuji na dvě oblasti: na židovské dějiny a nově na dějiny Romů. Zatímco moderním židovským dějinám se intenzivně věnuji již víc jak dvě desetiletí a mohu se tak při jejich výzkumu opřít o určité zkušenosti v oboru, v oblasti vý- zkumu romských dějin jsem začátečnice. Když jsem na podzim 2016 iniciovala na našem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vznik Pražského fóra pro ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz