Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

Poslední pohanská svatyně

Poslední pohanská svatyně

Saxo Grammaticus a pád Arkony na Rujáně roku 1168
Jiří DYNDA

Na svátek sv. Víta roku 1168 vojska dánského krále Valdemara I. ukončila tažení na poloostrově Rujána (dnešní ostrov Rügen) a zničila hradiště Arkona a Korenice. Dne 15. června 2018 tak uplynulo 850 let od pádu posledních svatyň, v nichž byla uctívána slovanská pohanská božstva. Celá Rujána a rovněž kontinentální území jižně od ní kolem řeky Peene byla ve 12. století obývána slovanským kmenem Rujánců či Ránů. Rujánci byli do 11. století součástí proslulého veletsko-lutického kmenového svazu, v němž hlavní úlohu hrál kmen Ratarů. Poté však, co saská vojska zničila roku 1068 dosud nelokalizovanou ústřední svatyni kmenové federace v Retře-Riedegosti, a po svržení ratarské knížecí dynastie v Dymině Pomořany někdy kolem roku 1120 převzala Rujána s hlavní svatyní v Arkoně výsadní postavení v regionu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz