Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

Cesta do Canossy

Cesta do Canossy

Zdeněk HOJDA

Z REGGIA NELL’EMILIA V PÁDSKÉ ROVINĚ míříme podhůřím Apenin na jih. Točitá silnička začíná výrazněji stoupat, po stranách se objevují sprašové rokle. A také první hrady. Je jich tu v těžko přístupné a velmi malebné krajině několik. Mezi nimi i Canossa, rodový hrad hraběnky Matyldy, známější jako Matylda Toskánská, místo historického setkání papeže Řehoře VII. s císařem Jindřichem IV. v lednu roku 1077. Jen stručně si připomeňme, co se tu událo: Jindřich, jenž se postavil papežovým nárokům na svrchovanost církve v otázce jmenování biskupů (součást širší emancipační reformy), se nacházel v klatbě a čelil i vzpouře v Říši. Tehdy se rozhodl nečekat na své sesazení na nadcházejícím říšském sjezdu a iniciativně se sám vydal do Itálie, papeži vstříc. Obraz Jindřicha IV., jenž tři dny stojí bos ve sněhu a v žíněné košili kajícníků před hradem, vešel do dějin.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz