Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: 1938: rok rozhodnutí?

Aktuální číslo

České stavovské povstání

Mezi zdrženlivostí a hledáním kompromisů

Anglie, Falc a Sasko v počátcích českého stavovského povstání
Václav BŮŽEK

Ačkoliv nekatolickým vládcům v Evropě nechyběly zprávy o pražské defenestraci z 23. května 1618, nevěnovali jim zpočátku velkou pozornost. Na vyhození místodržících Jaroslava Bořity z Martinic, Viléma Slavaty z Chlumu a sekretáře Filipa Fabricia z oken české dvorské kanceláře na Pražském hradě zpravidla nahlíželi v souladu se zněním obou stavovských apologií z května a prosince 1618, které měly v zahraničí vysvětlit cíle nekatolíků v Království českém a objasnit jejich dosavadní ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz