Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

Za panem profesorem Josefem Petráněm (1930–2017)

Za panem profesorem Josefem Petráněm (1930–2017)

Zdeněk Hojda

Někdy ve třetím ročníku gymnázia jsem cestoval vlakem do východního Berlína. Cesta tehdy trvala o  něco déle než dnes, a tak byl čas přečíst od začátku do konce jednu úžasnou knihu z edič- ní řady Kolumbus. Šlo o první vydání Petráňovy Staroměstské exekuce (1971). Byl jsem oním přímo detektivním rozplétáním příběhu popravených vůdců českého povstání natolik fascinován, že tento moment spolurozhodl o mé volbě studijního oboru a nejspíš i o smě- řování k ranému novověku. A na Filozofické fakultě UK jsem pak měl možnost poznat Josefa Petráně jako skvělého učitele. Jeho výklady o českých dějinách ve  velké posluchárně v druhém patře fakulty byly jedineč- ným zážitkem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz