Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

Bible malířů

Bible malířů

Ovidiovo dílo ve výtvarném umění
Radka NOKKALA MILTOVÁ

Umělecká díla čerpala po staletí inspiraci v ovidiovských textech, přičemž první místo mezi nimi zaujaly Proměny, platící za nevyčerpatelnou studnici témat z antické mytologie. Zájem o Ovidiovo dědictví se zvyšuje přibližně od 11. století a na vrchol popularity se jeho dílo dostává ve stoletích dvanáctém a třináctém, která se proto nazývají Ovidiovým věkem (aetas Ovidiana). V této době začínají být Proměny opisovány (vzniká i celá řada nepravých ovidiovských textů) a zařazují se mezi zcela nepostradatelné texty, které by měl znát každý umělec. Ovidiovo dílo se postupně stalo natolik výraznou autoritou, že slovo ovidiovský znamenalo obecně mytologický. To nám dokládají inventáře z barokního období, kde někdejší obrazárny obsahují řadu záznamů typu ein Ovidisches Stuck, Ovidische Sache, Ovidische Fabl či Ovidische Historie. Obdobně byly jako ovidiovské v soudobých pramenech označovány sochařské soubory – jako například „ovidiovské sochy“ z klášterní zahrady bývalého premonstrátského kláštera v Louce z ruky Lorenza Mattielliho (dnes na zámku v Jevišovicích) či „ovidiovské sochy“ duchcovské- ho zámeckého parku, autorsky spojované s Matyášem Bernardem Braunem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz