Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

„To jsou mi milejší Maďaři, jak je nesnáším!“

„To jsou mi milejší Maďaři, jak je nesnáším!“

Rakousko-uherské vyrovnání jako součást českého národního traumatu
Jan KVĚTINA

Zapátráme-li v uplynulém roce mezi titulky nejrůznějších českých periodik, nedá nám příliš práce zjistit, že stranou pozornosti naší kolektivní paměti zůstalo jisté jubileum, jež v mnoha ohledech zapadá do tradičního příběhu české národní nevinnosti a cizí zrady. A tak zatímco u našich jižních a jihovýchodních sousedů zaznívají již od léta hlasité vzpomínkové hlasy, vrcholící před nedávnem například společnou rakousko-maďarskou konferencí, zůstává v českých zemích u pří- ležitosti 150. výročí rakousko-uherského vyrovná- ní příznačné ticho po pěšině, jež i po tak dlouhé době symbolizuje rozpaky, které českou národní společností zmítaly v roce 1867.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz