Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

Za Milanem Otáhalem (1928–2017)

Za Milanem Otáhalem (1928–2017)

Oldřich Tůma

Milan Otáhal patří ke generaci českých historiků, kteří dějiny 20. století svým dílem nejen reflektovali, ale též prožívali a spoluvytvářeli. Po válce propadl kouzlu představ o vytváření lepší, sociálně spravedlivé společnosti. Věřil, že právě takovou přinese komunistický režim, jehož byl zprvu nadšeným budovatelem. Po absolvování FF UK v roce 1953 nastoupil do Historického ústavu ČSAV. Jeho vědecké práce i z tohoto období ovšem snesou kritiku a jsou užitečné dodnes (např. Zápas o pozemkovou reformu v ČSR). Postupně získával k realitě režimu kritický vztah. Stal se součástí duchovního snažení, které se pokusilo o nezaujatou analý- zu našeho poválečného vývoje a pomohlo tak připravovat pokus o celospolečenskou reformu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz