Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

Sen o novém Portugalsku v tropech

Sen o novém Portugalsku v tropech

Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)
Markéta KŘÍŽOVÁ

Karel STANĚK

Sen o novém Portugalsku v tropech. Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)

Scriptorium, Dolní Břežany 2017, 400 s., 396Kč, ISBN 978-80-88013-46-4


Portugalská expanze na vý- chodní i západní polokouli, probíhající paralelně s mnohem spektakulárnějším a také v historiografii hojněji reflektovaným španělským dobýváním indiánských říší Ameriky, zanechala dodnes zřetelně rozpoznatelné stopy. Portugalština je dnes ve světě šestým nejrozšířenějším jazykem, ekonomické aktivity Portugalců v zámoří otevřely cesty pro intenzivní materiální a kulturní výmě- nu, došlo k přesunu těžiště mocenského soupeření evropských zemí ze Středomoří do prostoru Atlantického, Tichého i Indického oceánu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz