Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

Nahlédnutí do středověku

Nahlédnutí do středověku

Mluva písma a četba obrazů
Aleš MUDRA

František ŠMAHEL

Nahlédnutí do středověku. Mluva písma a četba obrazů

Karolinum, Praha 2017, 392 s., 430Kč, ISBN 978-80-246-3629-0


Nová kniha předního českého historika středověku přináší sebrané studie, črty, sondy a etudy, které původně vyšly v různých sborní- cích a časopisech. Soubor obsahuje výběr dvanácti textů z let 1984–2016 (s těžiš- těm v posledních patnácti letech), spojených tématem vyjádřeným obrazně v ná- zvu knihy. Většina statí je přetištěna beze změny, další jsou upravené či doplněné; v jednom případě jde o českou verzi textu publikovaného předtím jen cizojazyč- ně. Čtenář neochotný hledat po roztroušených zdrojích může tedy nakladatelský pří- nos shledat ve snesení textů ne vždy snadno dostupných, navzájem blízkých tématem i přístupem. Na druhé straně je třeba přiznat, že tři kapitoly už byly zahrnuty do výboru Mezi středověkem a renesancí (2002), a vychá- zejí tedy potřetí.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz