Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Latina, jazyk nejen Ovidiův

Aktuální číslo

Jeho Veličenstvo F. J. I. návštěvou v Bukovině

Jeho Veličenstvo F. J. I. návštěvou v Bukovině

Zdeněk HOJDA

CÍSAŘ FRANTIŠEK JOSEF projevoval přízeň svým poddaným na východním pomezí monarchie od samého začátku své vlády. Již v roce 1849 povýšil zemi, která byla dosud přívěskem Haliče, na  samostatné vévodství, a  Bukovina tak vstoupila do  svazku korunních zemí. V  padesátých letech 19.  století ji dvakrát navštívil a v roce 1875, kdy uplynulo sto let od připojení Bukoviny k habsburské monarchii, založil v zemské metropoli Černovicích (ukr. Černivci, rum. Cernăuţi) novou univerzitu, jež nesla jeho jméno. O pět let pozdě- ji do své nejvzdálenější země zavítal znovu a jeho třídenní pobyt v hlavním městě proběhl ve znamení nekončících holdů, slavnostních průvodů a lidových veselic (opakovaně vystoupil i  místní pěvecký spolek pod taktovkou Čecha Otakara Hřímalého), které měly panovníkovi zprostředkovat svornou koexistenci mnoha bukovinských národností, zdárně se rozvíjejících pod habsburským žezlem.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz