Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rusko v revoluci 1917

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Zaujetí osvícenstvím

Pavel BĚLINA

Ivo CERMAN (ed.)

Habsburkové 1740–1918 Vznikání občanské společnosti

NLN, Praha 2016, 880 s., 1599 Kč, ISBN 978-80-7422-483-6


MÁME PŘED SEBOU jeden z dokladů zajímavé skutečnosti, že bouřlivý rozmach čteček a neuvěřitelná záplava nekvalitní „kratochvilné spisby“ zatím nakladatele neodradily od vydávání graficky, obsahově, ale i rozměrově náročných publikací. Přitažlivý vzhled i název jistě i v tomto případě leckoho zaujmou a sotvakdo bude postrádat upřesnění, že od roku 1780 vládla (nejen ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz