Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rusko v revoluci 1917

Aktuální číslo

Zaujetí osvícenstvím

Zaujetí osvícenstvím

Pavel BĚLINA

Ivo CERMAN (ed.)

Habsburkové 1740–1918 Vznikání občanské společnosti

NLN, Praha 2016, 880 s., 1599 Kč, ISBN 978-80-7422-483-6


MÁME PŘED SEBOU jeden z dokladů zajímavé skutečnosti, že bouřlivý rozmach čteček a neuvěřitelná záplava nekvalitní „kratochvilné spisby“ zatím nakladatele neodradily od vydávání graficky, obsahově, ale i rozměrově náročných publikací. Přitažlivý vzhled i název jistě i v tomto případě leckoho zaujmou a sotvakdo bude postrádat upřesnění, že od roku 1780 vládla (nejen) v českých zemích dynastie habsbursko-lotrinská.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz