Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Iveta COUFALOVÁ

narodili jste se v nemocnici, potažmo v porodnici, doma, či v jesličkách pod Betlémskou hvězdou? Po většinu druhé poloviny 20. století by byla v českých zemích odpověď takřka jednohlasá. Ovšem po roce 1989 se zde situace změnila. V posledních třech desetiletích se totiž „vrátil do hry“ takzvaný domácí porod. A tak se znovu objevil i jeden starý kompetenční spor, a to mezi lékaři, přesněji lékaři-porodníky, a porodními asistentkami, jimž se dnes říká také třeba (nesprávně) duly. Tento spor nezůstal jen v odborné rovině, ale významně zasáhl i veřejný prostor a je častou náplní zpravodajství. V těchto sporech je často vyostřen nejen vztah mezi profesemi a kompetencemi vycházejícími z dosaženého vzdělání, ale rovněž genderový aspekt. A přestože jsme s těmito spory konfrontováni teprve v posledních dekádách – poté co byla role porodních babiček minimalizována a změněna v pomocný personál lékaře –, jeho kořeny sahají mnohem hlouběji. A právě tohoto tématu se chopili tři autorky a jeden autor v prosincovém ĎaSu. Analyzují vztah mezi „vzdělanými lékaři“ a „neznalými bábami“ v nejrůznějších souvislostech a nacházejí podnětné interpretace dokumentující nejen samotný spor, ale i vývoj a nálady ve společnosti.

Adventní rozpoložení je předehrou pro každoroční bilancování, které jsme – jako již tradičně – v redakci využili při sestavování obsahu celého ročníku, jejž najdete rovněž v tomto čísle. A protože máme na stole již další témata a články, věřím, že se nad ĎaSem sejdeme i v roce příštím.

Požehnané Vánoce

a odvahu ohlédnout se za minulostí

i v roce osmičkových výročí

vám za ĎaS přeje

Iveta Coufalová

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz