Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině

Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině

Jakub IZDNÝ

Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ

Stěhování národů a sever Evropy. Vikingové na mořích i na pevnině

Vyšehrad, Praha 2017, 280 s., 298 Kč, ISBN 978-80-7429-744-1


Nejnovější kniha Jarmily Bednaříkové navazuje na její předchozí monografie věnované tématu stěhování národů, zařazené do edice Historica – první z roku 2003, další s užším zaměřením postupně na východní Evropu (2006), franskou říši (2009) a hunské impérium (2012). V první ze tří základních částí knihy se autorka vyrovnává s vývojem evropského severu před začátkem vikinských nájezdů, popisuje zrod vikinské společnosti, sociální strukturu obyvatel Skandinávie a mocenské a technické charakteristiky této epochy. Hlavní autorčinou ambicí je představit vývoj v severní Evropě jako do jisté míry spojitý fenomén, v němž doba vikinských nájezdů představuje jen určitou etapu, přirozeně navazující na dosavadní děje.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz