Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Porodní báby vs. lékaři

Aktuální číslo

První polský maršál

První polský maršál

150 let od narození Józefa Piłsudského
Jiří FRIEDL

Pro Poláky má Józef Piłsudski stejný význam jako pro obyvatele Česk( oslovensk)a Tomáš Garrigue Masaryk. Zásadně se zasloužil o obnovení polského státu, který předtím na více jak sto dvacet let zmizel z mapy Evropy. A podobně jako u Masaryka, tak i v případě Piłsudského docházelo ještě za jeho života k budování svébytného kultu. Zde však podobnosti končí. Zatímco Masarykův kult stavěl zejména na profesorových vědeckých a intelektuálních aktivitách, kult Piłsudského čerpal především z jeho vojenské kariéry, respektive konspirační činnosti. Z těchto fundamentů vycházela veřejná oslovení obou státníků: na československého prezidenta se lidé nejčastěji obraceli jako na „tatíčka Masaryka“, pro Poláky byl však Piłsudski komendantem. Oba státníci měli samozřejmě i své politické protivníky a kritiky. S ohledem na nedemokratický pokus Piłsudského „ozdravit“ vnitřní poměry meziválečného Polska, byla jeho osoba už za života vnímána velmi rozporně.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz