Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Středověk v nás

Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ

Martin NODL

Středověk v nás

Argo, Praha 2015, 312 s., 298 Kč ISBN 978-80-257-1576-5


Hlavní tezí nejnovější knihy Martina Nodla, která se prolíná celým textem a odráží se i v jejím názvu, je myšlenka, že v člověku 21. století toho z „temného“ středověku zůstalo více, než by snad byl ochoten si připustit. V opozici k Horstu Fuhrmannovi a jeho obdobně koncipované práci Středověk je kolem nás se zde Nodl snaží ...

‣Více

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Václav VANĚK

Eva STEJSKALOVÁ

Novinové zpravodajství a noviny v Čechách od 17. století do roku 1740

Karolinum a Národní muzeum, Praha 2015, 346 s., 360 Kč ISBN 978-80-246-2613-0 a 978-80-7036-431-4


Kniha Evy Stejskalové je výsledkem dlouholetého zájmu o počátky českého novinářství, při její reflexi však nelze opomenout rámec, do něhož vstupuje, zformovaný nedávno vydanou monografií Zdeňka Šimečka Počátky novinového zpravodajství v českých zemích (2011). Stejskalová s Šimečkovou publikací zásadně nepolemizuje, naopak, spíše ...

‣Více

Šlechta ve službách Masarykovy republiky

Mezi demokracií a totalitními režimy
Eduard BURGET

Zdeněk HAZDRA

Šlechta ve službách Masarykovy republiky Mezi demokracií a totalitními režimy

NLN, Praha 2015, 334 s., 279 Kč ISBN 978-80-7422-337-2


Titul může trochu zmást. Kniha nemá ambici podat komplexní přehled dějin šlechtických rodů v období první republiky. Představuje individuální osudy několika česky orientovaných šlechticů, kteří po roce 1918 k novému státu nezaujali odmítavým postoj, ale naopak po celý život pracovali v jeho prospěch. Jelikož se nová republika po svém ...

‣Více

Tvrz

Bojující Solidarita – podzemní armáda
Jaroslav CUHRA

Igor JANKE

Tvrz Bojující Solidarita – podzemní armáda

Přeložila Petruška Šustrová, Občanské sdružení PANT 2015, 293 s., 295 Kč ISBN 978-80-905942-5-8


Polský publicista představil méně známou tvář polského protikomunistického odboje. Podzemní organizace vědomě navazující na strategii válečné AK (Zemské armády) se zrodila o první noci výjimečného stavu v prosinci 1981. V červnu 1982 pak vyšlo první číslo samizdatového časopisu Bojující Solidarita, vyzývající k aktivnímu odporu. Šlo o nejradikálnější křídlo hnutí odporu ...

‣Více

Jeruzalém

Průvodce dějinami města
Vojtěch BAŽANT

Franco CARDINI

Jeruzalém Průvodce dějinami města

Přeložily Helena Lergetporer a Tereza Sieglová, Argo, Praha 2015, 294 s., 298 Kč ISBN 978-80-257-1408-9


Kniha začíná emotivním líčením autorovy první návštěvy a končí nostalgickou úvahou nad jeho vztahem k městu. Subjektivní přístup může leckoho přinejmenším překvapit, je ale důležitý: osobní perspektiva totiž objasňuje, co je na kulturním fenoménu „Jeruzalém“ nejpodstatnější. Důraz na prožitek poutníka připomíná, že město nelze odstřihnout od poutnické tradice a ...

‣Více

Hroby barbarů v Praze Zličíně

Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Jaroslav JIŘÍK – Jiří VÁVRA – Miroslava ŠMOLÍKOVÁ – Milan KUCHAŘÍK (eds.)

Hroby barbarů v Praze Zličíně Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2015, 255 s., 540 Kč ISBN 978-80-87828-15-1


Když v pražském muzeu na Florenci probíhala výstava Hroby barbarů, „lákala“ na ni z plakátů fotografie lebky. Jednalo se o snímek z hrobu 172 v Praze-Zličíně, kde byla pohřbena mladá žena… Čím je zličínské naleziště tak zajímavé ...

‣Více

Chtěli jsme být svobodní...

Příběhy z Varšavského povstání 1944

Maciej RUCZAJ (ed.)

Chtěli jsme být svobodní... Příběhy z Varšavského povstání 1944

Občanské sdružení PANT, Ostrava 2015, 140 s. + DVD, 195 Kč ISBN 978-80-905942-6-5


Jedním z neuralgických bodů polských národních dějin je bezpochyby Varšavské povstání, které vypuklo 1. srpna 1944. Povstalcům se podařilo vzdorovat Němcům plných šedesát tři dní, ovšem za strašlivou cenu – padlo téměř dvacet tisíc bojovníků, civilistů ovšem zahynulo desetkrát tolik. Po potlačení povstání Němci Varšavu doslova srovnali ...

‣Více

Paměť a trauma pohledem humanitních věd

Komentovaná antologie teoretických textů

Alexander KRATOCHVÍL (ed.)

Paměť a trauma pohledem humanitních věd Komentovaná antologie teoretických textů

Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, Praha 2015, 359 s., 344 Kč ISBN 978-80-88069-12-6


Řada do češtiny přeložených statí o paměti a jejích funkcích se nadále zdárně rozrůstá. Tentokrát jde o skvěle redakčně připravený soubor statí (orámovaných výstižnými úvodními texty), které reflektují vývoj přemýšlení o paměti, významy vzpomínání i zapomnění, možnosti nakládání s dějinami i současnou ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz