Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Válka 1866

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Bludné půvaby podrostu

Jan KYPTA

Martin KUNA a kol.

Archeologický atlas Čech Vybrané památky od pravěku do 20. století

Archeologický ústav AV ČR, Praha – Academia, Praha 2015, 517 s., 569 Kč ISBN 978-80-87365-82-3


POPULÁRNĚ NAUČNOU ARCHEOLOGICKOU literaturu za poslední dvacetiletí naprosto ovládly encyklopedie z nakladatelství Libri. V zásadě do téhož žánru spadá i objemný Archeologický atlas Čech, ačkoli se od zmíněných knih na první pohled odlišuje exkluzivní a mnohem promyšlenější formou. Vydavatelé zvolili křídový papír ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz