Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ideální panovník?

Aktuální číslo

na nočním stolku

Okouzleni zákazem vstupu

Cílem průzkumníků míst vzniklých lidskou činností (urban exploration, zkráceně urbex) jsou nemocnice, zámky, továrny, vojenské objekty, podzemní prostory, divadla kostely i obyčejné rodinné domky. Ti, kdo kouzlu urbexu propadli, si s sebou většinou berou fotoaparát – fotografie místa je ostatně jediným hmotným suvenýrem, který si mohou z místa odnést. Urbex je aktuálním fenoménem, který se – i díky své vizuální rovině – stal v posledních měsících námětem několika publikací. Jednou z nejvyprofilovanějších je ...

‣Více

Synagoga z písmenek vystavěná

My Židé jsme pověstní svou neschopností shodnout se na jakémkoli tvrzení, které začíná slovy „my Židé“. Každý národ je tvořen slovy a jen a jen slovy. Fania Oz-Salzbergerová a její otec Amos se domnívají, že v případě Židů je závislost společenství na vyprávěcích prostředcích mimořádně zjevná, z této zkušenosti mají radost a předávají ji dál v láskyplně ironickém průvodci bezčasím textů od starověku až do současnosti (Židé a slova, přeložily ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz