Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Blízký východ, islám a Evropa

Aktuální číslo

recenze

Světoví Češi

Příběhy osobností, které proslavily naši zem
Markéta KŘÍŽOVÁ

Jiří ČERNÝ – Jiří FIXL – Jana JŮZLOVÁ

Světoví Češi - Příběhy osobností, které proslavily naši zem

Mladá fronta, Praha 2015, 80 s., 289 Kč, ISBN 978-80-204-3313-8emphasized text


Věčnou otázku – jak zaujmout děti pro historii, jak minulé děje učinit přitažlivějšími a pochopitelnějšími, jak uvést do praxe heslo historia magistra vitae – se pokusila zodpovědět trojice autorů, dva autoři textu a ilustrátor. Zároveň se rozhodli vyjít vstříc dnes tak často opakované výzvě k zapojení ...

‣Více

Město pod vládou kazatelů

Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích
Pavlína CERMANOVÁ

Martin ČAPSKÝ

Město pod vládou kazatelů - Charismatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých českých korunních zemích

Argo, Praha 2015, 204 s., 198 Kč, ISBN 978-80-257-1426-3


Komunikace v předmoderní době, sdílené symboly, formování komunikačního prostoru a „veřejnosti“, symbolické, verbální i fyzické násilí a jejich interpretace či strategie vytváření oficiální paměti konfesně a politicky definovaného společenství, to vše jsou v současné historiografii témata velmi živá. Stojí i v ...

‣Více

Na černé listině

Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)
Martin ŠTOLL

Daniel SRCH

Na černé listině - Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém průmyslu (1947–1960)

FF UK, Praha 2015, 298 s., 290 Kč, ISBN 978-80-7308-540-7


Já a můj bratr s radostí a štědře přispějeme do „deratizačního“ fondu a s jeho pomocí odvezeme do Ruska lidi, kteří nemají rádi náš americký politický systém a upřednostňují ten komunistický, prohlásil v roce 1947 ve své úvodní řeči při vyšetřování před pověstným ...

‣Více

Z deníků Anny Lauermannové‑Mikschové

Milena LENDEROVÁ

Z deníků Anny Lauermannové‑Mikschové

Tereza RIEDLBAUCHOVÁ – Eva FARKOVÁ (edd.)

Památník národního písemnictví, Praha 2014, 420 s., 460 Kč, ISBN 978-80-87376-02-7


Obliba ego-dokumentů mezi historiky je pochopitelná. Dopisy, osobní a cestovní deníky, memoáry, privátní účetní deníky obsahují směs soukromého a veřejného, objektivního a subjektivního. V průběhu 19. století se jejich vedení šíří a mezi pisateli přibývá žen. Zde bývá pravidlem, že bez ohledu na sociální původ se většina z autorek ...

‣Více

Cosmas of Prague

Narrative, Classicism, Politics
-mš-

Lisa WOLVERTON

Cosmas of Prague - Narrative, Classicism, Politics

The Catholic University of America Press, Washington, D. C. 2014, 328 s. ISBN 978-0-8132-2691-0


Jak je Kosmas čten za oceánem? Americká medievistika nenahlíží pražského kanovníka a jeho kroniku jako českou národní věc, ale jako integrální součást latinské dějepisecké literatury 11. a 12. století. Zaměřuje se na samotný text, který nemusí sloužit jen jako „pramen“ k poznání dávných dějin českého knížectví. Překladatelka Kosmovy ...

‣Více

Ludwig Camerarius (1573–1651): Eine Biographie

Die pfälzische Exilregierung im Dreißigjährigen Krieg – Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Protestantismus
-ivc-

Friedrich Hermann SCHUBERT

Ludwig Camerarius (1573–1651): Eine Biographie - Die pfälzische Exilregierung im Dreißigjährigen Krieg – Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Protestantismus

Aschendorff Verlag, Münster 2013, 773 s. ISBN 978-3-402-13018-6


Ludwig Camerarius je navýsost zajímavou postavou dějin 16. a 17. století. Právník, který vstoupil do služeb Fridricha Falckého, se zapsal do dějin německých, ale i českých, respektive slezských. Na to se ale v zemích Koruny české spíše zapomnělo. Po neúspěšné ...

‣Více

Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus

Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953.
-rš-

Jaromír BALCAR – Jaroslav KUČERA

Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus - Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953.

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013, 511 s. ISBN 978-3-525-37301-9


Čeští historici mají pouze zřídka odvahu překonat tradiční dějinné mezníky a sledovat zkoumaný fenomén napříč dlouhými časovými celky. Tím spíše, překračují-li horizont roku 1945, kde jinak většina badatelů svůj výzkum raději končí, anebo teprve začíná. Propojit totiž období nacionálněsocialistického panství s ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz