Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Blízký východ, islám a Evropa

Aktuální číslo

Ludwig Camerarius (1573–1651): Eine Biographie

Ludwig Camerarius (1573–1651): Eine Biographie

Die pfälzische Exilregierung im Dreißigjährigen Krieg – Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Protestantismus
-ivc-

Friedrich Hermann SCHUBERT

Ludwig Camerarius (1573–1651): Eine Biographie - Die pfälzische Exilregierung im Dreißigjährigen Krieg – Ein Beitrag zur Geschichte des politischen Protestantismus

Aschendorff Verlag, Münster 2013, 773 s. ISBN 978-3-402-13018-6


Ludwig Camerarius je navýsost zajímavou postavou dějin 16. a 17. století. Právník, který vstoupil do služeb Fridricha Falckého, se zapsal do dějin německých, ale i českých, respektive slezských. Na to se ale v zemích Koruny české spíše zapomnělo. Po neúspěšné epizodě Fridricha (V.) Falckého v království, jehož stavové si ho zvolili za svého panovníka, doprovázel svého pána do exilu v Haagu, odkud vyhnaný český král bojoval proti Katolické lize a Habsburkům. Roku 1627 byl Camerarius na čele haagské exilové vlády Fridricha Falckého vystřídán a vrhl se tentokrát do služeb krále švédského, poté pobýval v Nizozemí a nakonec se vrátil do německých zemí – do Heidelberku.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz