Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kuks: Barokní ráj na zemi a jeho tvůrci

Aktuální číslo

Teatralita a teatrálnost

Teatralita a teatrálnost

Barokní (hudební) divadlo v Kuksu
Stanislav BOHADLO

Franz Anton Graf von Sporck (1662–1738) je mimo jiné považován za tvůrce kancionálů a mecenáše divadla a italské opery. Jeho vlastní postoje, chování, budovatelské plány a realizace mají obecně znaky teatrality a teatrálnosti. Jako by kopíroval „krásné oudolí“ plné alegorií Václava Jana Rosy, už když v Kuksu na Labi uskutečňoval svou vizi jedinečného barokního theatrum, propojujícího přírodní scenerii, vysokého umění a lidovou podívanou.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz